کلاسهای مجازی دبستان مفید منطقه دو

فیلم‌های آموزش ویژه دانش آموزان و والدین

فیلم‌های آموزش ویژه دانش آموزان و والدین

اینجا فیلم‌های آموزشی برای استفاده از ابزارهای آموزش مجازی ویژه دانش آموزان و اولیای آنها قرار داده شده است.

فیلم‌های آموزشی ویژه معلمان

فیلم‌های آموزشی ویژه معلمان

در این قسمت، فیلمهای آموزشی درباره نحوه استفاده از روشهای آموزش مجازی، برای معلمان محترم قرار داده شده است.